Rozvody u automobilů rozdělujeme do dvou hlavních skupin:

  • řemeňové rozvody – hlavní částí přenosu pohybu je rozvodový remeň.Tyto rozvodové sady by měly měnit od 60 000km – 210 000 km, podle typu motoru. Obvykle tyto rozvodové sady bývají levnější než řetězové. Hlavní části této rozvodové sady bývají: napínací kladka ozubeného řemene, vodící kladka ozubeného řemene neb oběhová kladka.
  • Rozvodový řemen, vodní čerpadlo, pokud zasahuje do rozvodů.  
  • řetězové rozvody –hlavní částí přenosu pohybu je rozvodový řetěz.Obvykle tyto rozvody využívá automobilka BMW. 
  •  
  • I když mnoho majitelů, kteří mají v autě řetězové rozvody se domnívají, že jejich netřeba měnit není to docela pravda i rozvodový řetěz se časem roztáhne a může dojít k přeskočení. Tyto rozvodové sady jsou obvykle náročnější na výměnu a také dražší.
  •  
  • Měly by se měnit každých 200 000 km nebo podle stavu rozvodové řetězy. Hlavní části této rozvodové sady bývají:napínák řetězu (Napínač řetězu), rozvodový řetěz, vodící lišty řetězu, kluzná vedení, těsnění a jiné.

Což může poškodit rozvodový řemen?

Nejčastěji ho poškodí vytékající nafta nebo olej nebo opotřebení. Často také dochází k protržení rozvodového řemene v důsledku poškození nějakého vnitřního příslušenství motoru – drážkového řemene, který pohání alternátor (jeho část může vniknout pod kryt rozvodů a následně mezi samotný rozvodový remeňozubené kolo).

Na co slouží rozvody / rozvodová sada? 

Bez ohledu na konstrukční řešení je hlavní funkcí rozvodu cyklicky během práce stroje ve vhodném okamžiku spojit pracovní prostor válce s okolním prostředím nebo prostorem jiného spolupracujícího zařízení (například turbodmychadlo) tak, aby byl umožněn průtok pracovní látky.

Ve vhodném okamžiku toto spojení přerušit a nepropustně uzavřít pracovní látku ve válci stroje. Při mechanických rozvodech jsou okamžiky otevření a zavření rozvodu svázané s polohou klikového hřídele. Nejčastěji jde o pevné spojení a pravidlo práce rozvodu se nazývá časování rozvodu. Při stacionárních motorech, které mohou pracovat v jednom optimálním bodě je možné navrhnout práci rozvodu optimálně. 

A co se stane, když rozvodový řemen praskne či přeskočí?

Setkají se písty s ventily a poškození může by různé: od méně závažného, ​​když dojde jen k ohnutí ventilů (sacích a výfukových ventilů) až po daleko vážnější, kdy se zlomí vačkový hřídel, případně všechny ventily, může se dokonce poškodit i blok motoru, ohnout ojnice nebo kliková hřídel.Proto je nezbytné pravidelně měnit komplet celou rozvodovou sadu. 

Kdy je třeba vyměnit rozvody?

Intervaly výměny řemenu se při různých motorů výrazně liší, rozpětí se pohybuje mezi 60 000 až 240 000 najetými kilometry. K limitu ujeté vzdálenosti přitom přistupuje i časové omezení, protože řemen se s věkem stává tvrdší a křehčí. Zde je obvyklá hranice pět až sedm let.

Poptejte výměnu rozvodových řemenů

Zadejte poptávku